Importància del joc

 “Prendre consciència de la importància del joc en la construcció i el desenvolupament de la personalitat de l’infant. Observar aquest joc o comprendre què és el que s’està jugant (el sentit), participar sense ser directiu ni invasor i contenir-lo dins dels límits del simbòlic. És important pel nen, pel mestre i encara més per la relació. Aquest joc corporal, aquest joc psicomotriu és una oportunitat pel mestre, per establir amb la criatura i amb el grup classe una altra relació; una relació de persona a persona que no està mediatitzada pel rol pedagògic“.

A. Lapierre

“El joc és una activitat o ocupació voluntària exercida dins de determinats límits de temps i d’espai, d’acord a unes normes lliurement acceptades però absolutament obligatòries, amb una finalitat pròpia, acompanyat d’un sentiment de tensió i alegria i de la consciència de ser alguna cosa diferent a la vida quotidiana”

Huizinga.

La intervenció psicomotriu parteix de l’espontaneïtat en l’activitat motriu i el joc, el que dóna lloc a l’expressivitat motriu i, conseqüentment esdevé un llenguatge no verbal sustentat pel to i el diàleg tònic, el qual expressen les emocions i sentiments, habilitats i destreses i coneixements del infant.

El joc és l’ocupació principal dels infants en els seus primers anys de vida, és el primer acte creatiu de l’ésser humà. Pau Vila es refereix al joc amb les següents paraules: “No es pot concebre una vida de noi sense jugar; jo crec que no arribaria a home, moriria com moriria un ésser tancat en una habitació de la qual prèviament s’hagués extret l’aire”.

Així doncs, els nens necessiten jugar i l’escola no pot ignorar aquesta necessitat bàsica de l’infant, per tant, ha d’afavorir el joc i potenciar-lo. El joc es caracteritza per:

  • Superació de reptes.
  • Mitjà de socialització.
  • Mesura terapèutica.
  • Desenvolupament de la intel·ligència.
  • Eina d’aprenentatge.
  • Mitjà de desenvolupament del llenguatge.

En conclusió, el joc permet adquirir a l’infant un major desenvolupament en totes les seves dimensions: motriu, social, afectiva, espiritual i cognitiva.

Dins del joc, el psicomotricista ha d’aprendre a interpretar, entendre i captar el missatge del infant, a través del llenguatge no verbal sustentat pel to del nen (grau de tensió de la musculatura que permet realitzar un gest, moviment o postura), un to que dependrà de la seva vida afectiva, és a dir, de la seva història de vida.

Tipus de jocs:

1. Jocs de vinculació: són jocs que faciliten l’establiment de vincles significatius i permeten potenciar els factors de relació amb l’altre.

Exemple: el massatge.

2. Jocs de reasseguració: treball centrat sobre les sensacions internes, emocions i el to. Alliberació de representacions mentals.

Exemple: equilibris i desequilibris.

3. Jocs pre-simbòlics: relacionats amb tot el procés de construcció d’una identitat corporal estructurada i diferenciada. L’infant comença a separar-se de l’adult i a transformar els objectes, però encara necessita l’objecte que li fa referència.

Exemple: aparèixer i desaparèixer.

4. Jocs simbòlics: manifestacions resultants de la interrelació entre les fantasies corporals i la realitat corporal; l’infant transforma els objectes reals en objectes simbòlics.

Exemple: jugar a cavallers i dracs.

5. Jocs de precisió: relacionats amb la capacitat de coordinació corporal.

Exemple: coordinació fina o gruixuda.

6. Jocs sensoriomotrius: treball a partir de la consciència del propi cos. Les activitats sensoriomotrius porten a viure a l’infant el plaer del moviment per via de l’activitat motriu espontània.

Exemple: pujar i baixar per rampes de fusta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s