Presentació del blog

“El cuerpo, en muchas ocasiones, puede expresar más cosas que las palabras.”

Judit Pinazo

El cabàs psicomotriu és un blog que pretén ser un espai per compartir experiències i vivències psicomotrius, al mateix temps que es destaca la part més teòrica de la disciplina.
Des del meu punt de vista, la psicomotricitat és una manera d’acompanyar al infant, la qual li permetrà desenvolupar-se d’una manera harmoniosa dins d’un ambient preparat, cuidat, amb materials suggerents que conviden a l’experimentació, l’expressió motriu, sensorial i emocional.

Els nens i les nenes es mouen i juguen. És natural, normal i saludable que ho facin, ja que aquest és el mitjà privilegiat que tenen per expressar les seves emocions, estat d’ànim, inquietuds, de relacionar-se amb els altres i, en general, de conèixer el món que els rodeja. Per aquest motiu, el blog que es presenta són propostes suggerides i no directives, intentant respectar i acompanyar el ritme i l’interès del infant en cada moment. Mitjançant aquesta dinàmica, s’ofereix en els infants un espai, un temps, un context i un acompanyament perquè l’infant connecti amb el plaer del moviment, les sensacions, les emocions i pugui experimentar amb els diferents llenguatges expressius, aconseguint així transmetre els seus estats d’ànim, vivències i desitjos en el marc d’un espai de seguretat física i afectiva.

Aquest blog s’estructura en dos grans punts: el context i la intervenció. En quant el context, aquest és un espai que pretén posar en situació els diferents aspectes que m’han aportat a crear aquest blog. Dins d’aquest apartat podem trobar-hi la història de vida, espai que mostra a través d’una petita narració el recorregut que m’ha fet arribar al món psicomotriu; i la situació de la psicomotricitat, un moment de conformitat, d’acceptació i de no voler avançar; tot i així, també hi ha excepcions, per sort.

El gran punt d’aquest blog és la intervenció, el qual s’estructura en sis apartats:

  1. Bases teòriques de la psicomotricitat, és a dir, des d’on partim. Aquest bloc està desglossat en: sentit de la psicomotricitat (concepció que tenim vers la psicomotricitat); referents teòrics (autors del moviment psicomotriu); importància del joc (espontaneïtat del joc dins la intervenció psicomotriu); i les actituds de l’adult (posició de l’adult davant del nen i el joc).
  2. Objectius de la psicomotricitat: què és pretén aconseguir a través de la psicomotricitat.
  3. Continguts de la psicomotricitat: aspectes teòrics, pràctics i actitudinals que aporta la psicomotricitat.
  4. Metodologia: com treballa la psicomotricitat a l’aula. Aquest punt està dividit en diferents apartats: espai (característiques de la sala de psicomotricitat); temporalització (temps i organització de les sessions de psicomotricitat); material (material de la sala); grup d’infants (a qui va dirigida); i recursos personals (mestres a l’aula).
  5. Sessions de psicomotricitat: exemple de tres possibles sessions per fer a la sala de psicomotricitat. La primera sessió és una mostra d’una sessió centrada en la metodologia Aucouturier; la segona sessió és un exemple de sessió psicomotriu utilitzant papers de diari; i la tercera sessió es caracteritza per una psicomotricitat amb farina.
  6. L’observació: eina bàsica i útil del psicomotricista.

Deixant de banda aquests dos aspectes més teòrics, el blog pretén ser també un espai interactiu on es vagin donant notícies i eines per desenvolupar una bona psicomotricitat, una psicomotricitat global i centrada en l’infant.